Del 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i fins al dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores es poden demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 36 anys inclosos

Ho podem demanar :

  • Les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins 36, siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Complir la resta de condicions de al convocatòria

Accés al tràmit