Ajuntament Granollers

Qui som

Granollers Promocions, SA és una societat que va ser constituïda l’any 1990 per l’Ajuntament de Granollers, com a societat íntegrament municipal, destinada a la gestió directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials i a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge de Granollers.

Serveis d’habitatge:

Té encomanda la gestió del conjunt dels serveis d’habitatge a Granollers.

Té com a objecte social la promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge de Granollers. En aquest àmbit, desenvolupa la promoció d’habitatges municipals amb protecció oficial d’acord a les disponibilitats de sòl. També adquireix habitatges existents en relació a les diferents polítiques públiques d’habitatge previstes per la normativa. L’objectiu és crear un patrimoni públic d’habitatge que permeti garantir l’accés a l’habitatge al màxim nombre d’habitants de Granollers.

Rehabilitació energètica:

Té encomanada la gestió de l’Oficina de Rehabilitació Energètica de Granollers, que és un programa promogut per l’Ajuntament de Granollers per a la rehabilitació energètica dels habitatges del municipi.

Destinat a propietaris de pisos i cases que vulguin reduir la despesa energètica, tenir una llar més confortable, saludable i respectuosa amb el medi ambient

Serveis per a la mobilitat:

Té encomanada la gestió de serveis relatius a la mobilitat a Granollers, com és la gestió de l’aparcament de Can Comas, ubicat al c. Sant Jaume 66 de Granollers, així com el dipòsit de vehicles retirats per la grua municipal i la gestió de l’estacionament regulat en superfície.

Més informació

Seu electrònica