Ajuntament Granollers

Cèdules d’habitabilitat

Que és?:

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres

Com es pot demanar?:

Si voleu demanar la cèdula d’habitabilitat o un duplicat en el cas de tenir-ne vigent, ho podeu fer clicant aquí

Com saber si un habitatge té cèdula?:

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge, podeu fer la consulta pel número de cèdula o amb la referència cadastral, clicant aquí

Mes informació

L’organisme responsable és l‘Agència de l’Habitatge de Catalunya.