Ajuntament Granollers

Servei d’assessorament jurídic sobre l’habitatge (SAJH)

És un servei per a persones que tenen el seu domicili habitual en un habitatge a Granollers i que tenen alguna consulta jurídica vinculada al mateix, ja siguin qüestions de contracte d’arrendament d’habitatge o consultes jurídiques vinculades a aspectes hipotecaris que no estiguin vinculats a problemes en el pagament. Poden ser consultes relatives a un contracte d’arrendament, la formalització d’una compravenda, l’atorgament d’una hipoteca, l’existència de clàusules abusives en hipoteques, etc.

S’ofereix informació i assessorament jurídic específic vinculats a l’habitatge, des de la proximitat al ciutadà i amb assessorament personalitzat per un advocat/da especialitzat/da.

És un servei que es presta amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.

Requisits

Com es tramita?

Per ser atès per un advocat/da, les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge de Granollers per demanar cita prèvia, on s’estudiarà el seu cas i, si escau, es sol·licitarà la documentació corresponent.