Ajuntament Granollers

Programa 1. Primer de Maig

Gràcies a la concessió de subvencions del Programa 1 dels fons Next Generation, el Grup Primer de Maig disposa de fins a 1,6 milions d’euros de subvenció per aconseguir la rehabilitació energètica de fins a 140 habitatges.

+ reducció del consum = + subvenció

Important! Podem afegir altres obres

Si complim els requisits energètics en aquestes subvencions hi podrem incloure altres obres de manteniment i/o accessibilitat de l’edifici com:

Vigència de la convocatòria: L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

Subvencions municipals

  1. Subvenció del projecte d’obres. La quantia de les subvencions té un límit màxim de 6.000 € per comunitat de propietaris.

A banda del projecte tècnic també es pot subvencionar els honoraris del tècnic/a que l’ha d’elaborar i altra documentació com la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i el Certificat Energètic existent i de projecte (CEE), així com qualsevol altra documentació tècnica obligatòria per sol·licitar les subvencions del Programa 1 dels fons Next Generation.

2. Suplement a la subvenció europea amb un 30 % amb uns imports màxims entre 3.700 i 4.300 €/habitatge.

Més informació:

Bases de les subvencions municipals de rehabilitació residencial que complementen el Programa 1 per finançar els projectes de rehabilitació en el ERRP Grup Primer de Maig