Ajuntament Granollers

De quines maneres puc millorar energèticament casa meva?

No em som conscients però el 21 % dels gasos d’efecte hivernacle es generen en els habitatges. Sabem que la concentració d’aquests gasos contribueix a que la temperatura mitjana de la Terra s’incrementi.

Tenim l’ocasió de canviar aquesta tendència:

Què hi guanyes?