Ajuntament Granollers

Quines actuacions podem fer per obtenir subvencions?

Es poden fer individualment o conjuntament les actuacions següents:

Què hi guanyes?