Ajuntament Granollers

Programa 3. Edificis plurifamiliars i unifamiliars:

Per poder optar a les subvencions per rehabilitar el nostre bloc o unifamiliar caldrà que demostrem que hem reduït un mínim del 30% de consum d’energia (gas, butà, gasoil, electricitat o altres) i també que hem reduït la demanda del 25% de refrigeració i calefacció

+ reducció del consum = + subvenció

Important! Podem afegir altres obres

Si complim els requisits energètics en aquestes subvencions hi podrem incloure altres obres de manteniment i/o accessibilitat de l’edifici com:

Vigència de la convocatòria: L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

Subvencions municipals

Subvenció dels projectes d’obra

L’Ajuntament de Granollers subvenciona amb un màxim de 6.000 euros el projecte d’obres d’aquelles comunitats de propietaris que facin actuacions de rehabilitació energètica en el seu edifici i no disposin de fons propis per iniciar el procés de reforma. Amb aquest import també es poden subvencionar els honoraris del tècnic/a que elabori el projecte d’obres i altra documentació com la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i el Certificat Energètic existent i de projecte (CEE), així com qualsevol altra documentació tècnica obligatòria per sol·licitar les subvencions Next Generation.

Aquest ajut municipal s’haurà de reintegrar a l’Ajuntament un cop l’Agència Catalana de l’Habitatge hagi comunicat a la comunitat de propietaris que té concedida la subvenció Next Generation i una vegada hagi contractat el finançament per executar les actuacions de rehabilitació.

En cas que la comunitat encarregui el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació però no faci les obres haurà de retornar l’import a l’Ajuntament quan l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els hagi pagat la subvenció corresponent.

Bases per accedir al finançament del projecte d’obres de rehabilitació

Demaneu aquí la subvenció per al projecte d’obres

Subvenció municipal del 30 %

L’Ajuntament de Granollers ofereix una subvenció extra del 30 % a les comunitats de propietaris amb uns imports màxims entre 3.700 i 4.300 €/habitatge, en funció de l’any de construcció.

Bases per accedir a la subvenció municipal

Sol·licitud de la subvenció municipal i documents editables per emplenar. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 d’octubre de 2023.

Deduccions fiscals per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges

Consulta les deduccions fiscals en aquest enllaç de l’Agència Tributària.

El Programa 3 està destinat a la rehabilitació energètica d’edificis plurifamiliars i unifamiliars