Ajuntament Granollers

Programa 3. Edificis plurifamiliars i unifamiliars:

Per poder optar a les subvencions per rehabilitar el nostre bloc o unifamiliar caldrà que demostrem que hem reduït un mínim del 30% de consum d’energia (gas, butà, gasoil, electricitat o altres) i també que hem reduït la demanda del 25% de refrigeració i calefacció

+ reducció del consum = + subvenció

Important! Podem afegir altres obres

Si complim els requisits energètics en aquestes subvencions hi podrem incloure altres obres de manteniment i/o accessibilitat de l’edifici com:

Vigència de la convocatòria: L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

Subvenció municipal del 30 % amb uns imports màxims entre 3.700 i 4.300 €/habitatge, en funció de l’any de construcció.

Bases de les subvencions municipals de rehabilitació residencial que complementen el Programa 3 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

El Programa 3 està destinat a la rehabilitació energètica d’edificis plurifamiliars i unifamiliars