Ajuntament Granollers

Servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH)

És un servei de suport a les persones que no poden fer front al pagament de deutes de l’habitatge o que preveuen que no ho podran fer.

Va adreçat a:

Requisits

Com es tramita

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge de Granollers per demanar cita prèvia, on s’estudiarà el seu cas i, si s’escau, es sol·licitarà la documentació corresponent.