Ajuntament Granollers

Programa 5. Documentació

Subvenció del projecte d’obres i del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació (que inclouen Inspecció Tècnica de l’Edifici – ITE, Certificat d’Eficiència Energètica – CEE, etc.)

Les subvencions poden anar entre 4.700 € i 30.000 €, en funció del nombre d’habitatges. La subvenció del programa 5 es descomptarà de la subvenció del programa 3, si les actuacions es porten a terme.

Si no tirem endavant les obres o actuacions podem demanar la subvenció del programa 5 per tal que ens cobreixi les despeses de documentació.