Ajuntament Granollers

Programa 5. Documentació

Subvenció del projecte d’obres i del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació (que inclouen Inspecció Tècnica de l’Edifici – ITE, Certificat d’Eficiència Energètica – CEE, etc.), per a edificis i habitatges que s’han construït abans de l’any 2000.

Tipus d’habitatgeLlibre de l’edificiProjecte tècnic
Unifamiliars i plurifamiliars de fins a 20
habitatges
700 €, més 60 €
per habitatge
4.000 euros, més 700 € per habitatge
Edificis plurifamiliars
més de 20 habitatges
1.100 €, més 40 € per
habitatge. Subvenció màxima 3.500 €
12.000 €, més 300 € per habitatge. Subvenció màxima 30.000 €