Ajuntament Granollers

Preguntes més freqüents

Programa 3. Edificis plurifamiliars i unifamiliars

Com puc saber si el meu edifici es pot acollir als ajuts Next Generation?

Posa’t en contacte amb l’oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica (tel. 93 860 12 00). Un/a tècnic/a visitarà gratuïtament el teu habitatge i t’assessorà sobre les mesures energètiques aplicables a casa teva o al teu edifici. T’informarà també sobre quines subvencions en concret et pots acollir i així tenir una estimació dels diners que pots rebre.

A banda dels ajuts Next Generation, podem tenir altres subvencions?

L’Ajuntament de Granollers complementa la subvenció d’Europa en un 30 %, només en el programa 3. Consulteu el detall en aquest enllaç

Tenim dubtes amb els diferents pressupostos…

A Granollers Rehabilitació Energètica us podem revisar els pressupostos per aclarir-vos els dubtes que us generin.

Quina majoria cal tenir en la reunió de la comunitat de propietaris per tal que tiri endavant la rehabilitació energètica?

Els acords de les comunitats de propietaris respecte a l’execució d’obres per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, així com la instal·lació d’energies renovables s’assoleixen amb una doble majoria simple.

Us recomanem que consulteu aquest enllaç sobre com encarar la reunió amb la comunitat de propietaris.

Qui fa la tramitació de tota la documentació necessària des que es decideix fer l’obra fins que es justifica?

El vostre administrador de finques farà tota la tramitació administrativa durant tot el procés. Si no en teniu, us recomanem que el contracteu. La part tècnica us l’ha de fer l’arquitecte o arquitecte tècnic que hagueu contractat. En cas d’una unifamiliar, es pot encarregar la mateixa persona propietària, fer-ho un gestor, contractar un administrador de finques només per fer fer aquest tràmit o el mateix tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic).

Com cobrim el cost del que no està subvencionat?

Els fons Next Generation poden cobrir entre un 40% i un 80% del total de costos de la rehabilitació (100% en casos de vulnerabilitat econòmica). El percentatge restant es pot cobrir amb les derrames corresponents de cada veí o bé a través de préstecs a baix interès. La Generalitat ha acordat amb diverses entitats bancàries préstecs tous que tenen un tipus fix que no superen el 5,25 % anual a un termini de 10 anys d’amortització.

Els tres programes de subvenció són excloents entre ells?

No són excloents, podem demanar subvencionar una actuació de rehabilitació pel programa 3 i una altra pel programa 4, el que no podem fer és demanar subvenció per a la mateixa actuació en tots dos programes.

Quina documentació prèvia necessito per començar les obres?

És requisit indispensable tenir la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) aprovada o admesa a tràmit i el certificat d’eficiència energètica (CEE).

On es fan els tràmits?

A través del web https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Quin termini tenim per fer les obres?

El 30 de juny de l’any 2026 les obres han d’estar acabades i lliurada tota la documentació de final d’obra.

Quines deduccions fiscals puc obtenir per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges?

Consulta-les en aquest enllaç de l’Agència Tributària.