Ajuntament Granollers

Subvencions per rehabilitar

1. Subvencions europees Next Generation

Aquests fons s’estructuren en diferents línies de subvencions:

Com sol·licitar les subvencions: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

En el següent enllaç hi ha informació sobre les diferents modificacions que s’han fet dels programes: https://granollershabitatge.cat/rehabilitacio-energetica/novetats-subvencions-next-generation/

2. Subvencions municipals

L’Ajuntament de Granollers incrementa la subvenció d’Europa en un 30 % sobre el cost de rehabilitació en en el Programa d’edificis, amb uns imports que varien en funció de l’any de construcció de l’habitatge:

La subvenció total, sumant els ajuts europeus i municipals pot arribar com a mínim al 70 % del cost de la rehabilitació.

3. Què hem de fer per tenir subvenció?

Si ens acollim al Programa 3. Rehabilitació d’edificis sencers, tant plurifamiliars com unifamiliars:

Si ens acollim al Programa 4. Rehabilitació d’habitatges individuals:

Amb el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) que ens farà un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o, en cas de Programa 4, també un enginyer) podem demostrar que el nostre habitatge ha millorat energèticament després de les obres de rehabilitació