Ajuntament Granollers

Programa 4. Habitatges individuals

Per poder optar a les subvencions per rehabilitar energèticament el nostre habitatge cal que complim alguna d’aquestes tres condicions:

Import de les subvencions

Vigència de la convocatòria: L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

En aquest document trobareu les passes a seguir per optar a les diferents subvencions, així com una estimació de la quota a pagar

Deduccions fiscals per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges

Consulta les deduccions fiscals en aquest enllaç de l’Agència Tributària.