Ajuntament Granollers

Tràmits relatius als habitatges amb/de protecció oficial

Són els tràmits específics requerits pels habitatges de/amb protecció oficial, als efectes de comprovació del compliment dels requisits i condicions dels adjudicataris, així com l’ús i destinació.

Alguns tràmits relatius als habitatges que han estat qualificats de/amb protecció oficial són:

Com es tramita

Són competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La sol·licitud serà segons model oficial, i haurà d’anar acompanyada de la documentació complementària corresponent. Podreu presentar la vostra sol·licitud a través de l’Oficina d’Habitatge de Granollers si l’habitatge està al municipi de Granollers.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent finalitzarà el tràmit mitjançant resolució corresponent a la vostra sol·licitud.