Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 la sol·licitud de suspensió judicial dels procediments de desnonament en els casos següents:

  • En els casos de contractes d’arrendaments de llars vulnerables amb motiu de reclamacions de rendes o finalització del contracte d’arrendament
  • En els casos d’ocupacions d’habitatges que siguin propietat de Grans Tenidors, que es tracti de de llars vulnerables i que a més estiguin en situació de dependència, siguin víctimes de violència sobre la dona, o tenir persones a càrrec depenents a o menors d’edat.

Aquestes mesures tenen caràcter extraordinari i temporal, i deixaran de tenir efecte a 31 de desembre de 2023 i venen regulades al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març .

Les persones propietàries poden demanar una compensació econòmica a través del següent enllaç