Ajuntament Granollers

Subvencions municipals per l’accés i manteniment de l’habitatge en lloguer

Són ajuts econòmics al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge en règim de lloguer per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers.

Requisits

Quan es pot demanar?

Des del dia 18/11/2022 i fins al 19/12/2022

Com es pot demanar?

Quina és la quantia?

Import de la subvenció

Com es concediran?

L’Ajuntament de Granollers, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant concurrència competitiva segons criteris de puntuació de les bases reguladores.

Com es farà el pagament de la subvenció?

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica a l’Oficina d’Habitatge de Granollers mitjançant instància genèrica

Més informació

Ajuntament de Granollers