Ajuntament Granollers

Perfil del contractant

A efectes de la normativa de contractes del sector públic, Granollers Habitatge és considerada com a Sector Públic i Poder Adjudicador, que no és administració pública.

La normativa que regula la seva contractació determina l’obligació de disposar d’un portal de contractació amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

A continuació podeu consultar el perfil del contractant de Granollers Habitatge.