Dilluns 6 de març, a les 7 de la tarda i al Casal de l’Esport (a sobre del camp de futbol) el regidor d’Habitatge, Sergi Fernández, explicarà les subvencions europees i municipals actualment vigents per poder rehabilitar energèticament blocs, pisos i cases.

Dijous 9 de març, també a les 7 de la tarda, es repetirà la xerrada al Cinema Edison, al carrer de Joan Camps i Giró.

L’objectiu d’aquestes sessions és informar sobre el detall de les subvencions; explicar l’acompanyament que porta a terme l’oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica als propietaris que vulguin rehabilitar; i fer una estimació de costos d’una possible reforma aplicant els ajuts vigents.

En acabar la presentació s’obrirà un torn de preguntes per aclarir els dubtes que s’hagin pogut generar.

No cal inscripció prèvia per participar en aquestes sessions.