Aquesta mesura ja s’aplicava al Grup Primer de Maig per incentivar la reforma integral dels edificis

L’Ajuntament de Granollers subvenciona amb un màxim de 6.000 euros el projecte d’obres d’aquelles comunitats de propietaris de tota la ciutat que facin actuacions de rehabilitació energètica en el seu edifici i que no disposin de fons propis per iniciar el procés de reforma. Fins ara aquesta mesura només s’aplicava al Grup Primer de Maig per incentivar la reforma integral dels edificis.

Amb aquest import també es podran subvencionar els honoraris del tècnic/a que elabori el projecte d’obres i altra documentació com la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i el Certificat Energètic existent i de projecte (CEE), així com qualsevol altra documentació tècnica obligatòria per sol·licitar les subvencions Next Generation.

La tramitació d’aquesta bestreta s’ha de fer a través d’aquest enllaç a la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers i es pot demanar fins al 31 d’octubre de 2023.

Aquest ajut municipal s’haurà de reintegrar a l’Ajuntament un cop l’Agència Catalana de l’Habitatge hagi comunicat a la comunitat de propietaris que té concedida la subvenció Next Generation i una vegada hagi contractat el finançament per executar les actuacions de rehabilitació.

En cas que la comunitat encarregui el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació però no faci les obres haurà de retornar l’import a l’Ajuntament quan l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els hagi pagat la subvenció corresponent.

Cal recordar que l’Ajuntament de Granollers atorga un 30 % de subvenció extra que se suma a la dels fons Next Generation. Si la comunitat de propietaris s’acull a aquesta subvenció, l’Ajuntament de Granollers restarà directament la bestreta del projecte d’obra d’aquest import.

La comunitat de propietaris tindrà un any des de la concessió de la subvenció per justificar les factures d’honoraris del tècnic i els rebuts de pagament corresponents.

Per què és important rehabilitar ara?

Els fons europeus Next Generation estan pensats per incentivar la rehabilitació energètica dels habitatges. Incrementen l’import en funció de la reducció del consum d’energia que s’obtingui un cop s’hagin fet actuacions de millora en els edificis i poden anar entre 6.300 i 18.800 euros per habitatge. A més, amb la intenció d’estimular encara més la rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’Ajuntament de Granollers hi suma l’esmentat 30 % de subvenció. És a dir, per cada habitatge del bloc es poden aconseguir entre 3.700 i 4.300 euros de subvenció municipal, en funció de l’any de construcció de l’edifici.

Per facilitar tot el procés de reforma els tècnics de Granollers Rehabilitació Energètica fan un acompanyament tècnic, administratiu i financer als propietaris que vulguin rehabilitar energèticament els seus habitatges.

L’Oficina de Granollers Rehabilitació Energètica es troba al carrer del Rec, 50.