Ajuntament Granollers

Subvencions municipals per incentivar l’aportació d’habitatges a la borsa de lloguer municipal

Conjunt d’ajudes directes per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d’arrendament a través d’aquest servei sota les condicions d’ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s’estableixen les bases reguladores, incrementant l’oferta d’habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible

Requisits

Quan es pot demanar?

Convocatòria Tancada (14 de març al 12 d’abril de 2024)

Com es pot demanar?

Documentació relacionada

Quina és la quantia?

Import de la subvenció

Com es concediran?

Les subvencions es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les sol·licituds presentades en el termini de la convocatòria d’acord amb els criteris establerts per poder establir un ordre de prelació, i fins a esgotar el pressupost màxim. Els criteris es poden consultar a les bases.

Com es farà el pagament de la subvenció?

El pagament de la subvenció es farà per transferència bancària, i serà determinada en la resolució d’atorgament i aprovació de les subvencions, contra la presentació de les justificacions presentades conjuntament amb la sol·licitud.

Més informació

Ajuntament de Granollers