S’estén el període de suspensió dels desnonaments i llançaments de llars vulnerables econòmica i socialment del seu habitatge habitual fins al 31 de desembre de 2024, en els casos ja previstos per la normativa actual. Al costat de l’ampliació de la mesura durant un any més per a llars vulnerables sense alternativa residencial, es contempla també la possibilitat fins al 31 de gener de 2025 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari, recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.