A Granollers aplica des del 16 de març de 2024 la limitació del preu del lloguer

Com aplica si el contracte ha estat llogat els darrers 5 anys?

  • Amb caràcter general, el preu del nou contracte de lloguer no pot superar el del contracte vigent els últims 5 anys, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual.
  • A més a més, si l’habitatge és propietat d’un gran tenidor, tampoc pot superar el preu de l’índex estatal de referència del preu del lloguer, de manera que en aquest cas s’aplica una doble limitació. Sempre preval el preu més baix.

I si l’habitatge no ha estat llogat els últims 5 anys?

  • Tant si és d’un petit propietari com d’un gran tenidor, el lloguer del contracte ha de ser inferior al preu de l’índex de referència del preu del lloguer.

Qui és un gran tenidor?

  • És un particular o una empresa titular de més de 10 habitatges (o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2) o bé de 5 habitatges o més en zona de mercat residencial tensat, independentment del percentatge de propietat que tingui.
  • Actualment no es pot consultar, llevat la informació que consta al registre de la propietat.

Accés i consulta d’informació: