Ajuntament Granollers

Subvencions municipals per l’accés i manteniment de l’habitatge en lloguer

Són ajuts econòmics al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge en règim de lloguer per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers. Han d’estar dins d’uns dels col·lectius específics previstos en les corresponents bases i convocatòries, i que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial. El seu atorgament correspon a l’Ajuntament de Granollers.

Requisits

Com es tramita

Caldrà que hi hagi prèviament convocatòria oberta.Es farà mitjançant sol·licitud segons model oficial, amb la documentació acreditativa corresponent, segons normes de la convocatòria.

Podreu presentar la vostra sol·licitud a través de l’Oficina d’Habitatge de Granollers. Caldrà demanar cita prèvia.

L’Ajuntament de Granollers, com a òrgan competent, emetrà una resolució favorable o desfavorable.

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica mitjançant instància genèrica

Més informació

Ajuntament de Granollers