S’ha publicat el llistat d’expedients amb requeriment de subsanació de les sol·licituds de les Subvenció al pagament del lloguer municipals, convocatòria 2021.

Les persones sol·licitants amb requeriments d’esmena del llistat de l’anunci disposen d’un termini fins al 21/10/2021 per subsanar la seva sol·licitud

Es pot esmenar el corresponent requeriment i presentar la documentació requerida de forma telemàtica .