Es prorroguen fins al 28 de febrer de 2022 les següents mesures que podeu consultar en aquest web:

  • Suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament per contractes de lloguer habitatge
  • Suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament per ocupacions sense títol habilitant
  • Pròrroga extraordinària dels contractes lloguer habitatge
  • Ajornament automàtic del pagament del lloguer quan l’arrendador és un Gran Tenidor