Ha entrat en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, que té l’objectiu de contenir els preus del lloguer.

Aquesta mesura s’aplicarà als nous contractes de lloguer d’habitatges de Granollers que es formalitzin a partir del 22/09/2020.

El preu del lloguer no superar el preu establert respecte al contracte de lloguer anterior —si va ser firmat en els últims cinc anys- , i no podrà superar l’Índex de referència de preus de lloguer -sense tenir-ne en compte els marges de preu superior i inferior-.

Teniu accés al text complert de la Llei al següent link i més informació aquí