Ajuntament Granollers

COVID19- Finalització suspensió ordinària de tots els llançaments 04/06/2020

Amb efectes de 4 de juny de 2020, finalitza la suspensió dels terminis processals contemplats i continuarà la tramitació judicials dels llançaments. Van estar suspesos terminis de qualsevol procediment judicial, amb inici 14/03/2020 i fins al 04/06/2020.

Normativa – RD 463/2020 – Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. Tingui’s en compte que aquesta disposició es deroga, amb efectes de 4 de juny de 2020, per la disposició derogatòria única.1 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, i des d’aquesta data, s’alçarà la suspensió dels terminis processals contemplats en aquesta, segons determina l’art. 8 del citat Reial decret. Ref. BOE-A-2020-5243