Ajuntament Granollers

PROHIBICIÓ DE TALL A TOTS ELS CONSUMIDORS PERSONES FÍSIQUES

Fins al 30 de setembre, no es podrà suspendre’s el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual.

Així mateix, el temps de l’estat d’alarma no computarà a l’efecte dels terminis entre el requeriment fefaent del pagament i la suspensió del subministrament per impagament.

Més informació:

Podeu informar-vos sobre els vostres drets en el servei de pobresa energètica de l’Oficina Local d’Habitatge de Granollers, clicant aquí