En relació als lloguers, queda ampliat fins al 30/09/2020 els terminis per a la sol·licitud de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge que finalitzin la vigència durant aquest període, així com per a la sol·licitud d‘ajornament del pagament del lloguer quan el propietari és un gran tenidor.

En relació als subministraments, queda ampliat fins al 30/09/2020 el termini en el que està prohibit els talls de subministrament, així com la vigència dels bo socials elèctrics que caduquin durant aquest període.

En tema d’hipoteca, queda ampliat fins al 29/09/2020 el termini de sol·licitud de la moratòria hipotecària legal.

(Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio)