Ajuntament Granollers

Ajuts a la rehabilitació i accessibilitat d’edificis, habitatges i locals

Són subvencions destinades a rehabilitar i millorar l’accessibilitat dels elements comuns i espais privatius d’edificis d’ús residencial, locals, així com l’interior d’habitatges, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions les persones indicades en cadascuna de les corresponents convocatòries.

Requisits

Que l’immoble estigui ubicat a Granollers.

La resta de requisits que s’estableixin en les bases de les corresponents convocatòries.

Com es tramita

Caldrà que hi hagi prèviament convocatòria oberta per poder presentar la sol·licitud